Change language to English Česky

Láb Dog Race 2023

3
Hobby Licence Canicross Bikejöring Scooterjöring Mushing
11.-12. 3. 2023 Závod již proběhl
Láb, poľovnícka chata Malina Slovensko
48.372944, 16.95383

Aj tento rok sme si pre Vás pripravili Láb Dog Race 2023, tentokrát však ako dvojdňový pretek 11. 3. – 12. 3. 2023. Pretekať sa bude v kategóriách Canicross, Bikejoring, Scooter, Veľký a Malý záprah Samozrejmosťou sú detské kategórie, ktoré sa uskutočnia v nedeľu. Premiéru na Slovensku bude mať kategória kombinácia – Beh + Scooter so psom.

Trať

 • Hlavný pretek – rovinatá 5km vedená miestnymi lesmi a lúkami
 • Beh mladších detí 800m
 • Detský beh 100 - 300m
 • Kombinácia – Beh (1000m) + Scooter (1000m)

Zmena dĺžky trate organizátormi vyhradená – na základe špeciálnych okolností: skrátenie alebo predĺženie trate maximálne do 25% od oznámenej dĺžky trate v propozíciách.

Program podujatia

Piatok 10. 3. 2023:

 • Prezentácia pretekára a veterinárna prehliadka psa bude prebiehať aj v piatok poobede – čas upresníme

Sobota 11. 3. 2023:

 • 7:30 – 9:00 Prezentácia pretekára a veterinárna prehliadka psa
 • 9:00 – briefing pretekov
 • 10:00 štart prvého kola hlavného preteku, individuálne štarty
 • 16:00 – 17:00 štart kombinácie (spresníme), hromadný štart
 • Vyhlásenie kategórie kombinácia – 30 minút po dobehnutí posledného pretekára
 • Večerné posedenie, voľná diskusia pri teplom či studenom nápoji

Nedeľa 12. 3. 2023:

 • 9:00 štart druhého kola hlavného preteku, individuálne štarty
 • cca 12:00 – detská kategória, registrácia do 11:30, individuálne štarty
 • tombola, následne vyhlásenie výsledkov + detská kategória

Vyhlásenie víťazov a zverejnenie výsledkov hlavného preteku hodinu po dobehnutí posledného pretekára v nedeľu. Vyhlásenie kategórie kombinácia pol hodinu po dobehnutí posledného pretekára v sobotu.

Akákoľvek zmena programu je zo strany usporiadateľa vyhradená!

Posunutie štartu kvôli klimatickým podmienkam možné!

Prihlásenie na pretek

Je možné len online cez www.mushing.sk

Štart na preteku je možný len v prípade riadneho prihlásenia online a uhradenia štartovného. Prihlásenie na mieste nebude možné!!!

Prihlásenie na mieste možné len pre kategóriu „Kombinácia“ – pri registrácii.

Prihlásenie na mieste možné len pre kategóriu „Detský beh so psom“ – v nedeľu.

Uzávierka prihlásenia: utorok 07. 3. 2023 do 23:59

Štartovné

 • Hlavný pretek: 25,00€ – pre členov SZPZ a 30,00€ – pre nečlenov SZPZ (platí pre slovenských pretekárov).
 • Štartovné v juniorskej kategórii 5,00€
 • Kategória „Kombinácia“ sa platí zvlášť, pre všetkých rovnako 10,00€. Platba na mieste pri registrácii a prihlásení.
 • Detské kategórie – dobrovoľné štartovné na mieste v nedeľu pri prihlásení.

V prípade štartu v ďalšej kategórii sa platí polovičné štartovné – platí pre hlavný pretek. Do poznámky treba uviesť meno pretekára a dátum pretekov. Bez týchto údajov nebude platba akceptovaná! Priniesť k registrácii potvrdenie o zaplatení.

Platbu je potrebné uhradiť do uzávierky 7. 3. 2023 23:59 na účet.

Platba na mieste bude možná len po dohode s usporiadateľmi – platí pre zahraničných pretekárov. Platba za kategóriu „Kombinácia“ na mieste pri prihlásení.

V cene štartovného je zahrnuté občerstvenie pre pretekára prvý deň preteku – platí pre hlavný pretek. Pri viacerých štartoch, je nárok len na jedno občerstvenie.

Na mieste bude možné občerstvenie si zakúpiť – bufet bude otvorený v sobotu aj v nedeľu a bude možné si zakúpiť kávu, čaj, párky, nealko, alko, keksíky…

V prípade neúčasti je štartovné nenávratné.

Číslo účtu na úhradu: IBAN: SK05 6500 0000 0036 5165 6250

Pravidlá pretekov

 1. Pre prezentácii pretekára je potrebné predložiť platný očkovací preukaz psa spolu s platným očkovaním.
 2. Počas celej doby preteku musí byť pes vedený a pripnutý na vôdzke.
 3. Pes musí byť starší ako 12 mesiacov
 4. Pes musí byť počas preteku na postroji, štart na obojku nie je možný!
 5. Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom rodiča.
 6. Prilba okrem kategórie canicross je povinná!
 7. Prilba povinná tak isto v kategórii „Kombinácia“ v druhej časti Scooter
 8. Protesty po zložení poplatku 30€
 9. Usporiadateľ sa vyhradzuje možnosť zmeny trate v prípade nepriaznivého počasia. Usporiadateľ sa vyhradzuje možnosť zmeny programu. Všetci účastníci podujatia sú s prihliadnutím na povahu podujatia povinní počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku. Usporiadateľ nezodpovedá za škody na majetku a zdraví spôsobené účastníkom podujatia, či už samotným účastníkom alebo jeho psom, iným účastníkom podujatia alebo treťou osobu, alebo inak.
 10. Porušenie pravidiel je trestané diskvalifikáciu!
 11. Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť!

Kategórie

 • Veľký záprah (5 a viac psov)
 • Veľký záprah FCI (5 a viac psov)
 • Malý záprah (3-4 psy)
 • Malý záprah FCI (3-4 psy)
 • Scooter (kolobežka) 2 psy (SC2)
 • Scooter (kolobežka) 1 pes (SC1) – muži / ženy
 • Scooter 1 pes FCI – muži / ženy
 • Scooter 2 psy FCI
 • Bikejöring (bicykel) 1 pes (BKJ) – Muži – od 18 rokov
 • Bikejöring (bicykel) 1 pes (BKJ) – Ženy – od 18 rokov
 • Bikejöring (bicykel) 1 pes (BKJ) FCI – muži / ženy
 • Canicross (beh) 1 pes (CC) – Muži
 • Canicross (beh) 1 pes (CC) – Ženy
 • Canicross (beh) 1 pes FCI – muži / ženy
 • Canicross (beh) 1 pes – Junior (CC-J)
 • Kombináca (beh 1000m + kolobežka 1000m) s tým istým psom – hromadný štart
 • Detská kategória beh so psom – 100-300m (podľa veku prihlásených účastníkov)

Prihlásenie do FCI kategórie je možné, iba pokiaľ registrované psy sú niektorého z plemien -Sibírsky husky, Aljašský malamut, Samojed, Grónsky pes. Pôvod psov musí byť jednoznačne preukázaný jeho originálnym rodokmeňom.

V zmysle pretekárskeho poriadku bod 2.2 bude kategória otvorená v prípade prihlásenia minimálne 3 tímov.

Vyhlásenie víťazov je možné len pri účasti 3 pretekárov v danej kategórii – to isté platí v prípade oddeleného vyhodnotenia muži a ženy.

Pretek sa koná pod záštitou SZPZ, na pretek sa vzťahujú pravidlá SZPZ.

Kombinácia – kombinácia kategórii canicross a scooter. Táto kategória bude prebiehať na trati pozostávajúcej z 2 okruhov po 1000m, kde oba okruhy je pretekár povinný absolvovať s tým istým psom. Štart bude hromadný, začína sa kategóriou canicross (platia pravidlá pre túto kategóriu). Po dobehnutí do zóny „výmeny“ bude musieť pretekár svojho psa prepnúť už k vopred pripravenej kolobežke. Štartovať musí s povinnou výbavou – prilbou a rukavicami – je na pretekárovi v ktorom bode si povinnú výbavu nasadí. Následne sa musí presunúť so psom a kolobežkou v ruke k štartovej čiare druhého kola, kde bude pustený k druhému okruhu na kolobežke so psom. Pri prechode z kategórie canicross na scooter v zóne výmeny je pretekár povinný si počínať sám, bez pomoci. Výnimku tvorí jedine prípad voľného pohyb psa, kedy je bezodkladne potrebné voľne pobehujúceho psa zastaviť. Pri predbiehaní bežca kolobežkárom, je bežec so psom povinný bezodkladne uvoľniť cestu kolobežkárovi. Kolobežkár je povinný obiehať tak, aby dbal na bezpečnosť obiehaných.

Kontakt na usporiadateľa

Tomáš Lacuška t.lacuska22@gmail.com +421918122950

Mariana Kotuliaková m.kotuliak@gmail.com +421948517704

Alica Maderová +421904958484

Opatrenia COVID-19: Doplníme podľa aktuálnej situácie! Aktuálne bez opatrení.

Zájímá to

Tomáš Lacuška
Jana Javůrková
Vojtěch Fryč

Závody ve stejný den

Jarní Lávovou Stezkou
11.-12. 3. 2023 - Moravský Beroun Česká republika

Hanácký mushers club, z.s. Vás zve na závod Jarní Lávovou Stezkou 2023. Jedná se o dvoudenní akci (H...

Ledová jízda - memoriál Dr. Václava Vojtěcha
11.-13. 3. 2023 - Pec pod Sněžkou Česká republika

Náročná horská trať s velkým převýšením. Tratě zkráceny na 3x 40 km.

Leskros Březňák 1/5
11. 3. 2023 - Tlučná Česká republika

Březňák je takový otvírák leskrosácké sezóny. Těš se na krásný 💯 trail po lesních cestách, rychlá a...